Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Rembrandt College (Dr. I.L. van Genderen)
Plaats Veenendaal
Datum 22 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Niet echt. Dat zal lastig blijven als het docenten wel veel moeite kost en geen directe voordelen biedt. De toelichting geeft aan dat het scholingsaanbod niet voldoet aan de wensen van docenten. Het scholingsaanbod komt teveel van 'bovenaf' (de nieuwste hype in onderwijsvernieuwingsland meestal) en is dus niet zo interessant. Bijscholen om het bijscholen zal wel meer gebeuren. Het gesprek over bijscholen zal met direct leidinggevenden moeten komen en passend voor de docent en de situatie.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ik ben bang van niet. Het is een managerstool, die vooral weer de positie van de managers zal verstevigen. Het zal juist weer een last worden voor leraren om hokjes af te vinken ten koste van tijd voor onderwijs.
Tenzij er echt wordt gewerkt aan het belonen, door meer ruimte geven, aan docenten die hun bekwaamheid helemaal top op orde hebben.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Het registreren is een taak voor docenten, maar het aannemen van onbevoegden niet. Dus gaat het registreren niet helpen. Dat ligt bij de directies. Onbevoegde docenten zouden nooit aangesteld mogen worden, tenzij met voorwaarden en faciliteiten (!!) om zo snel mogelijk aan die bevoegdheid te voldoen. Scholen die geen andere mogelijkheid zien zouden toestemming moeten vragen voor het aanstellen van een onbevoegde bij de inspectie.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Klopt deze zin wel? Ik snap deze vraag niet. Om welke artikelen gaat het?

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Niet bevoegd is geen registratie als leraar, anders slaat het hele register nergens op. Liefst alle onbevoegden in een snel, aangepast en betaald leer-werktraject zetten zodat bevoegdheid binnen een jaar gehaald kan worden. Er zou eventueel een categorie kunnen komen voor leraar in opleiding. Op grond daarvan zou je bijv twee jaar les mogen geven totdat de bevoegdheid rond is. Maak dit traject vooral heel zinnig en sla onderdelen die bijv. met 'levenswijsheid' vervangen kunnen worden over.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht