Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam OLV Breda (Drs J.G. Rademakers)
Plaats Breda
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
jazeker, stilstand is achteruitgang

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
op zich niet, positie leraren lijkt me sterk genoeg

beleidsmakers zouden eens wat vaker in de klas moeten kijken

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
ja, onbevoegd is niet per se onbekwaam overigens

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
belangrijk is de drive van leraren om zich te blijven ontwikkelen en mee te gaan met de tijdgeest

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
ik begrijp de vraag niet