Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam PCB Prinsehaghe-SCOH (K.G. Aalbers)
Plaats Den Haag
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Strikt genomen zou een wettelijke verplichting geen stimulans moeten zijn voor verdere professionele ontwikkeling. Immers: de wens en behoefte om je professioneel verder te ontwikkelen moet intrinsiek bepaald zijn. Neemt niet weg, dat het een goede stap is om te komen tot versterking van de capaciteiten van de leerkracht en de ontwikkeling van een professionele attitude.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
De intentie van het wetsvoorstel is gericht op de individuele leerkracht. En juist dat is feitelijk contradictoir aan de wijze waarop het onderwijs nu werkt en hoe ook vanuit de filosofie van LEERKRACHT gekeken wordt naar professionalisering. Het is niet voor niets dat het uitgangspunt is SAMEN iedere dag LEREN. Het wetsvoorstel zal in die zin meer dan belemmerend werken en zeker niet het beoogde doel halen. En dat is jammer.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ik werk in het primair Onderwijs en matig mij geen oordeel aan over het Voortgezet Onderwijs. Wel wil ik aangeven, dat ook in het PO (nog niet gekwalificeerde) leerkrachten zijn die als zij instromer zijn binnen gekomen. het zou teleurstellend zijn, wanneer dat potentieel middels dit wetsvoorstel voor altijd verhinderd zou zijn de overstap naar het onderwijs te kunnen maken.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Ik ben van mening, dat toezicht houden op en bewaken van afspraken, processen en procedures niet extern belegd zou moeten worden. daarmee zorg je voor een wezenlijke positie verandering van de werkgever. Feitelijk zal die buiten spel worden gezet en dat is niet conform de werkwijze die het onderwijs voorstaat. Neem je eigen verantwoordelijkheid en zorg, dat je als werkgever voldoende mogelijkheden hebt om de verdere professionalisering te stimuleren. Niet alleen in het individueel belang maar vooral ook in het collectief belang van de school en dus voor de leerlingen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht