Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Summa College (directeur HRM W.J.E. de Koning)
Plaats Eindhoven
Datum 22 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Ja. Een wettelijk verankerde verplichting tot werken aan de eigen professionele ontwikkeling en daarover verantwoording afleggen acht ik passend gegeven het grote maatschappelijke belang van goed onderwijs (en dit staat of valt voor een groot deel met de kwaliteit van de docent).
Een aandachtspunt is de inrichting van het register: deze moet voldoende passen bij de sectorspecifieke behoeften. Voor het MBO betekent dit ook opname in het register van onderwijsinstructeurs, die immers mede deel uitmaken van het onderwijsteam en daarmee -net als docenten- een belangrijke rol spelen bij de te leveren onderwijsprestatie.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
In het MBO heeft het onderwijsteam (en niet primair de individuele docent) een centrale rol. De professionele ruimte is goed omschreven in het Professioneel Statuut; een daarvan afwijkende wettelijke omschrijving is naar mijn mening niet wenselijk.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Een zij-instromer (deze zijn voor het MBO van groot belang vanwege de verbinding met het bedrijfsleven) moet in het register zoveel mogelijk worden gezien als een volwaardig docent.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht