Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam 2college (drs ajm poulisse)
Plaats Tilburg
Datum 23 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Het lerarenregister hoort hierin een stimulans te zijn en een handvat voor de leraren zelf om hun bekwaamheden op peil te houden, dan wel te ontwikkelen. Nog veel belangrijker is het dat schoolleiders ontwikkelingsgericht en beleidsrijk personeelsbeleid voeren.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Het lerarenregister hoort hierin een stimulans te zijn en een handvat voor de leraren zelf om hun bekwaamheden op peil te houden, dan wel te ontwikkelen. Nog veel belangrijker is het dat schoolleiders ontwikkelingsgericht en beleidsrijk personeelsbeleid voeren.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ja, bevoegd zijn is een vereiste voor goed leraarschap, tenminste als de opleiding tot leraar duaal verloopt in de zienswijze van de academische opleidingsscholen

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Zolang de verantwoordelijkheid bij de leraar en zijn schoolleiding blijft liggen is toezicht prima.
Wij horen te voldoen aan onze maatschappelijk overeengekomen verantwoordelijkheid en dus ook verantwoording af te leggen

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
??