Wet bevordering mediation

Reactie

Naam JMM van Veen
Plaats Zwolle
Datum 14 juli 2016

Vraag1

1. Dragen de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen naar uw mening bij aan het stimuleren van het gebruik van mediation?
2. Welke andere maatregelen zijn denkbaar om het gebruik te stimuleren?
3. Welke (overige) effecten van de voorgenomen maatregelen verwacht u?
het antwoord op vraag 1 is: ja, vermits

hierijkt het ene vrij te evstigen beroep maar gebruik van mediatie wordt pas goed getsimuleerd als het ene vaste plek binnen het systeem krijgt in de juridische wereld.
Binnenkomende kwesties worden gesorteerd ..wel of niet geschikt voor mediatie, Alles at via de emdiatiesluis kan gaat dan via demediatie, gewoon als vaste procedure.
De voordelen er van worden ter pelekke bekend gemaakt..Mensen moeten vertouwd worden gemaakt met mediatie, niets engs,etc etc en bij melding voor mediatie nogmaals geinstrueerd over hoe het werkt en wat er van hen verwacht wordt(natuurlijk een communicatieprocedure nodig en folders etcetc.)
Dan artikelen zelf:
3.!Wie bepalat dat er voldoe ervaring is?en dan ook KWALITATIEVE ervaring (stel: er zijn allemaal klachten over de mediatie..wat is dan die ervaring waard?)
5. graag gewoon Nederlands
15, filosofisch, psychologisch gezien is er NIEMAND objectief of onafhankelijk (alles moet binnen de grenzen van de wet, bijv)