Wet bevordering mediation

Reactie

Naam TriasNet Consultants (mr. P.C. Kwikkers)
Plaats Boskoop
Datum 14 juli 2016

Vraag1

1. Dragen de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen naar uw mening bij aan het stimuleren van het gebruik van mediation?
2. Welke andere maatregelen zijn denkbaar om het gebruik te stimuleren?
3. Welke (overige) effecten van de voorgenomen maatregelen verwacht u?
1. Nee. Eerder het tegendeel
2. Wetsvoorstel is onnodige overbodige regulering waarmee een kleine belangengroep, een clubje zelfbenoemde mediators, met overheidsmacht wordt beschermd. Terwijl dat niet de beste mediators zijn omdat ze mediaten om te mediaten.
3. Überhaupt geen enkele