Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bevordering mediation

Reactie

Naam Mediation at work (Mr M.L. Sandberg-Crommelin)
Plaats Den Haag
Datum 1 oktober 2016

Vraag1

1. Dragen de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen naar uw mening bij aan het stimuleren van het gebruik van mediation?
2. Welke andere maatregelen zijn denkbaar om het gebruik te stimuleren?
3. Welke (overige) effecten van de voorgenomen maatregelen verwacht u?
1)Volgens mij zijn de maatregelen een codificatie van een aantal onderdelen van een Mediation zoals deze nu onder de vlag van het MfN wordt uitgevoerd. Ik kan me nu nog niet goed voorstellen hoe deze het gebruik van Mediation gaan stimuleren. Omdat ook een aantal opgenomen maatregelen mijns inziens aan de kernwaarden van Mediation voorbijgaan, verwacht ik niet dat het gebruik van Mediation daardoor wordt bevorderd. Bovendien ben en blijf ik een voorstander van een in alle vrijheid door partijen gemaakte keuze voor mediation. Verwijzing door een rechter wordt algauw - toch - ervaren als 'ik had geen keuze.
2)Ik verwacht meer van goede en herhaalde voorlichting (frapper toujours)
3) Ik verwacht dat met het nu voorliggende wetsvoorstel Mediation meer in de wereld van advocaten en juristen belandt. Dus teruggekeerd wordt naar een juridische geschiloplossing.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht