Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heerhugowaard
Datum 26 december 2022

Vraag1

Hebt u opmerkingen bij dit wetsvoorstel of de Memorie van toelichting?
Wie controleert de kiesraad?! Ik mag toch aannemen dat dit onafhankelijke personen zijn die gaan handelen?! Deze wet heeft er anders erg de schijn van dat er door het zittende kabinet gesjoemeld kan worden! Zo onafhankelijk zijn de instanties niet meer die het kabinet moeten adviseren. Kijk maar naar de wobs betreffende Corona en Toeslagenaffaire. Deze wet mag zeker geen doorgang hebben voordat er verkiezingen zijn geweest. De mensen hebben al zo weinig vertouwen in dit kabinet en veel 2 de kamerleden/partijen.