Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oss
Datum 26 december 2022

Vraag1

Hebt u opmerkingen bij dit wetsvoorstel of de Memorie van toelichting?
De kiesraad hoort deze extra bevoegdheden helemaal niet te krijgen. De kiesraad is in het verleden alles behalve onpartijdig gebleken. Deze bevoegdheden horen thuis bij een volledig onpartijdig bedrijf welke kan toezien op betrouwbare, fraude vrije verkiezingen.