Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Reactie

Naam douma assurantien (gj douma)
Plaats haren
Datum 27 december 2016

Vraag1

We nodigen iedereen uit om inhoudelijke en technische opmerkingen te maken op het concept-wetsvoorstel en memorie van toelichting.
Als klanten een begeleidende brief al niet lezen als we een polis of wijzigings aanhangsel sturen, dan wordt net als de DVD een begeleidene tekst al helemaal niet gelezen.
het is en wordt een farce dat alleen geld kost en niets uit haalt.
Advies en uitleg face to face is en blijft het beste.
kortom kapitaal vernietiging.
Alles zal wel door gaan maar één David is voldoende.