Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bonaire
Datum 26 april 2024

Vraag1

Wilt u reageren op de wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het Caribisch deel van het Koninkrijk is niet in het voorstel opgenomen omdat artikel 1:12 van de Algemene douanewet aangeeft waar deze wet van toepassing is. Het Caribisch deel van het Koninkrijk valt echter buiten het bereik van deze wet. Ook het Caribisch Nederland kampt met verouderde wetgeving. De douane heeft op de BES-eilanden een wettelijke verplichting tot geheimhouding. In vergelijking met Europees Nederland zijn de uitzonderingen echter beperkt:
Uitzondering I: De geheimhoudingsplicht blijft van kracht, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens openbaar te maken of als het delen van deze gegevens noodzakelijk is binnen de uitgeoefende functie.
Uitzondering II: Onze Minister van Financiën is gemachtigd om ontheffing te verlenen van de geheimhoudingsplicht.

In het bestrijden van criminaliteit is het efficient als de wet- en regelgeving van Caribisch Nederland ook wordt meegenomen in het wetsvoorstel en wetswijziging. In dit geval geldt het voor de Douane- en Accijnswet BES.

Ook wil ik wel benadrukken dat het nieuwe wetsvoorstel zich richt op opsporing en het verstrekken van gegevens aan opsporingsdiensten. We weten inmiddels dat deze diensten niet altijd over de capaciteit (en soms ook de kennis en vaardigheden) beschikken om met dergelijke gegevensverstrekkingen aan de slag te gaan. Bovendien kan het zijn dat bepaalde gegevens dusdanig zijn dat opsporing niet direct de meest efficiënte (doeltreffende) oplossing is, maar dat ingrijpen door het bestuur veel sneller kan zijn in ongewenste situaties. Als voorbeeld door het intrekken van vergunningen of het verscherpen van toezicht. Het huidige wetsvoorstel laat het bestuur echter niet expliciet aan bod komen, terwijl dit een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn.