Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Kralendijk
Datum 5 april 2024

Vraag1

Wilt u reageren op de wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het voorstel voldoet niet aan het comply or explainbeleid ten aanzien van beleid en wetgeving voor Caribisch Nederland en ook niet aan artikel 132a, vierde lid, Grondwet. Daarmee kan het voorstel nu niet ingediend worden en behoeft het op dit punt aanpassingen.

Uit de regeling en toelichting blijkt in z’n geheel niet dat is nagedacht over de BES-eilanden. Dit is een ernstig gebrek aan dit voorstel. Het uitgangspunt had moeten zijn dat deze regering ook gaat gelden voor Caribisch Nederland. Waarom immers zou op de BES-eilanden niet de situatie kunnen bestaan waarin het wenselijk is dat de inspecteur gegevens verstrekt voor de uitvoering van politie- of toezichtstaken? Dit zal dan geregeld moeten worden in de Douane- en Accijnswet BES of een afzonderlijke wet, maar dat is niet bezwaarlijk en komt vaker voor.

In algemene zin geef ik u voorts graag in overweging om de relevante wettelijke kaders (Algemene Douanewet, AWIR, etc.) integraal in te voeren in CN en de bijzondere wetten (Douane- en Accijnswet BES, Belastingwet BES) in te trekken. Dit maakt ondersteuning vanuit Europees Nederland eenvoudiger en helpt ook voorkomen dat CN opnieuw wordt vergeten of wordt achtergesteld.