De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam F. Brouwer
Plaats HEEMSKERK
Datum 22 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Ik wil graag 2 opmerkingen plaatsen:
1. Over zoiets als het schrappen van de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur, kun je verschillend denken. Maar in regel 4 van de inleiding van de Memorie van Toelichting schrijft het GroenLinks Kamerlid Bromet: "...problemen... die van invloed zijn op onze natuur, de scheepvaart, de landbouw en onze waterkwaliteit...". Dus: WEL 'onze' natuur, en 'onze' waterkwaliteit voor GroenLinks, maar NIET 'onze' scheepvaart en 'onze' landbouw!!! Dus dan weet je het wel: dit wordt tendentieus! En dus wordt aan het eind van de eerste alinea uitgebreid stilgestaan bij "...gemeten hogere doses meststoffen dan wettelijk toegestaan...", maar wordt niets positiefs gezegd over het werk van de waterschappen, bijv. dat de veiligheid tegen overstromingen in Nederland nog nooit in de geschiedenis zo hoog is geweest als tegenwoordig!!! Daarmee is de Memorie van Toelichting geschreven als een gekleurde doelredenering en is ze geen MvT uit naam van de Koning waardig...
2. De MvT pleit uitgebreid voor meer democratisering in het waterschapsbestuur en dus geen geborgde zetels meer en alleen via de waterschapsverkiezingen gekozen leden van het Algemeen Bestuur. Dan zou ik - gegeven dit pleidooi - verwachten dat de geborgde zetels worden vervangen door verkiesbare zetels. Maar nee, in de Financiële Paragraaf van de MvT staat ineens: "...omdat het schrappen van de geborgde zetels ervoor zorgt dat er minder waterschapsbestuurders zullen zijn, kan ... ook bestuurderskosten schelen...". Ik vind het raar dat zonder enige argumentatie in de MvT over de bestuurlijke kwaliteit, blijkbaar wordt geconcludeerd door GroenLinks dat het bestuur van een waterschap wel met 6-8 leden minder toekan. Daarmee wekt GroenLinks dus de indruk dat de huidige 'geborgden' niet alleen van de verkeerde signatuur (LTO, KvK, VBNE) zijn, maar ook jarenlang overbodig werk hebben gedaan, omdat ze niet eens (kwantitatief en kwalitatief) door anderen vervangen te hoeven worden... Dat is pas een trap na...!