Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Maasland
Datum 29 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

Waterschappen zijn opgericht om zorg te dragen voor verstandig beheer zonder politieke invloed en
problemen zoals korte beleidshorizon, stokpaardjes en de banenmachine. Juist het belang van
Nederland bij droge voeten wordt zo buiten het politieke bestel geborgd zonder problemen.
- het onderscheid tussen functionele (belangen)democratie en de algemene democratie wordt niet gemaakt
-Het grootste deel van de grond in Nederland is in beheer van de landbouw, derhalve is het belangrijk
dat ze ook een stem hebben, terwijl het aantal landbouwers afneemt is het juist belangrijker om
deze geborgde zetels te behouden. De beheerder van de grond dient inspraak te hebben. Let wel
inspraak en geen alleen heerschap, daarom bestaat het bestuur ook uit meer gekozen bestuurders.
Juist de politiekisering van het waterschap gaat voor meer problemen zorgen welke juist lokaal met
lokale kennis dienen te worden aangepakt met een totaal overzicht.

• De lovende woorden in het OESO rapport (2014) over de water governance in Nederland wordt geheel genegeerd
• De inbreng van gebiedskennis, zorgen voor draagvlak en de betrokkenheid vanwege de functionele relatie met het waterschap, worden miskend
• Het instellen van klankbordgroepen, adviescommissies etc. zijn noodverbanden om blijkbaar de (geborgde) belangen een plek te geven zonder daarbij antwoord te geven op de vraag: “wat gaat er nu fout ?”
• Niet duidelijk wordt gemaakt welk probleem wordt opgelost bij het schrappen van de geborgde zetels
• De veronderstelling dat via politieke partijen in het waterschap de belangen van de geborgden voldoende worden herkend en erkend, gaat geheel voorbij aan de actuele praktijk bij het opstellen van de kieslijsten, waar de stedelijke invloed steeds groter wordt
• Het advies om de omvang van alle waterschapbesturen te brengen op 30 zetels is niet onderbouwd en leidt tot veel meer splintergroeperingen
- De commissie was niet onafhankelijk 3 van de 5 leden hadden al een voor ingenomen standpunt en dit al via de media kenbaar gemaakt.
en zo kunnen we nog even doorgaan, de discussie zou moeten gaan over kwaliteit en inbreng van geborgde bestuurders.
Conclusie - geborgde zetels moeten blijven en daar ook de eerste jaren niet meer aan tornen en of onderzoek naar gaan doen!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht