Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Wageningen
Datum 23 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De wet democratisering waterschappen is een noodzakelijke stap om te waarborgen dat het bestuur van de waterschappen een eerlijke representatie is van de kiezers en om te waarborgen dat burgers ook in de toekomst vertrouwen houden in het waterschapsbestuur. Het rapport Geborgd gewogen laat zien dat in de huidige situatie, met geborgde zetels, publieke belangen zoals bescherming van natuur en milieu onvoldoende gewaarborgd zijn. Daar waar gekozen bestuurders oog hebben voor alle belangen en ook in staat blijken om die zorgvuldig te wegen, zorgen de geborgde zetels voor een onevenredige nadruk op private belangen, veelal ten koste van natuur en milieu. Problemen als verdroging en een blijvend slechte waterkwaliteit zijn een direct gevolg van die scheve bestuurlijke verhoudingen bij waterschappen. Hetzelfde geldt voor de onevenredige verdeling van kosten, waardoor burgers (ingezetenen en huiseigenaren) substantieel meer betalen dan grondeigenaren (categorie ongebouwd) en de kosten van vervuiling niet worden verhaald op de vervuiler maar eveneens worden afgewenteld op de burger. Deze steeds schever wordende verhouding tussen belang, zeggenschap en betaling, laat zien dat een systeem van geborgde zetels niet meer van deze tijd is. De voorliggende wetswijziging is een noodzakelijke stap in de bestuurlijke vernieuwing en democratisering van het waterschapsbestuur.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht