Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam ZLTO Land van Maas en waal (Ir JGW van Lent)
Plaats Alphen
Datum 3 augustus 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De voorgestelde afschaffing van de geborgde zetels is een verslechtering en geen verbetering. Middels het systeem van geborgde zetels was kennis en kunde altijd goed verankerd in het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Bij een systeem van verkiezingen zie je dat de focus vaak meer gericht is op korte termijn en minder lange termijn koersvast. Het gehele systeem wordt dan meer onderhevig aan de politieke golfbewegingen. Een niet wenselijke zaak bij een organisatie waarin beslissingen vaak voor lange tot zeer lange termijn zijn en continuïteit prioriteit no 1 is. Denk aan discussies over dijkverzwaring, waterkwaliteit, etc. Verder sluiten we ons aan bij het standpunt van LTO Nederland.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht