Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam BM Bassa
Plaats Meerkerk
Datum 29 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geachte heer/mevrouw,
Het afschaffen van de geborgde zetels in het waterschapsbestuur is mi een slecht voorstel. Het behartigen van de belangen van groepen, (lees: agrarisch, bedrijven en natuur) die wat betreft aantal stemgerechtigden ver ondervertegenwoordigd zijn dient bij wet verankerd te blijven. Het is in ieders belang dat de waterzaken voor de voedselvoorziening, werkgelegenheid en biodiversiteit goed geregeld blijven. Wat betreft het adviesrapport, een commissie samenstellen waarvan enkele leden hun persoonlijke mening al eerder uitgesproken hebben zorgt dat de uitkomst vooraf al vaststaat en daarmee heeft dit rapport van de commissie Boelhouwer voor mij geen waarde. Beter was geweest een onafhankelijk onderzoek te doen naar het functioneren van het waterschapsbestuur. Een ander voordeel van de geborgde zetels is dat er meer continuïteit in de samenstelling en daarmee de kennis van het bestuur zit.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht