De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam drs Bernd Mintjes
Plaats Heiloo
Datum 29 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Sinds 6 jaar bezet ik een geborgde zetel vanuit het bedrijfsleven in het Waterschap HHNK.
Naar mijn mening is de kwaliteit van het Algemeen Bestuur achteruit gegaan sinds de invoering van rechtstreeks gekozen zetels.
Een Waterschap is ene taak organisatie en heeft slechts twee taken: veiligheid en waterzuivering.
Rechtstreeks gekozen zetels vestigen de aandacht vooral op allerlei subtaken binnen deze organisatie en leiden de focus af van de twee zaken waar het om draait.
De specifieke deskundigheid (zoals bij geborgde zetels) gaat verloren en maakt plaats voor de waan van de dag.
Veiligheid is een kwestie van lange adem en consequent bouwen en bewaken van hetgeen gerealiseerd is.
Dat moet je niet over laten aan locale politici, want dan heb je snel natte voeten.