De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam Melkveebedrijf ‘t Heiveld (ing. G Apeldoorn)
Plaats Woudenberg
Datum 1 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geborgde zetels voorzien in deskundigheid en vertegenwoordigers van grondgebruikers die dagelijks geconfronteerd worden met waterbeheer. Ook biedt het ongebouwd gebied oplossingen voor veel problematiek rond waterberging, buffer en afvoer voor het stedelijk gebied. Maatregelen in het algemeen belang uitgevoerd in het buitengebied kunnen alleen effectief worden uitgevoerd als er draagvlak voor is. Voor dit draagvlak en praktische terugkoppeling is het van groot belang dat ongebouwd vertegenwoordigd is in alle bestuurslagen. Alleen samen kunnen we de wateruitdagingen aan.