Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

De wet democratisering waterschappen

Reactie

Naam Swadeshi Bureau voor Andersglobalisering (Drs Ing AJM Geurts)
Plaats Amsterdam
Datum 22 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Beste mensen,

Ik ondersteun de belangrijkste argumenten uit de Memorie van Toelichting. Te lang heeft landbouw en bedrijfsleven de boventoon gevoerd in de waterschappen. Ondanks twee jaar hevige droogte is men er niet in geslaagd het waterpeil aan het begin van de lente zo hoog mogelijk te krijgen.
De situatie is door de huidige droogte wederom dramatisch voor de natuur maar ook voor boeren.
Dit artikel in Trouw toont aan dat het grondig fout zit vooral in de hoge zandgebieden: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waterschappen-laten-de-beken-leeglopen-omdat-ze-bang-zijn-voor-de-boeren~bdae3320/
Met een evenwichtiger bestuur hoop ik dat aan deze problemen een eind wordt gemaakt.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,
Guus Geurts
Beleidsgericht Milieukundige en boerenzoon

guusgeurts@yahoo.com
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht