Wet verbetering verenigingen van eigenaars

Reactie

Naam mede namens mr.Y.v.Ballegooijen,mr.L.Hartman,mr.R.de Laat,prof.mr.R.Mertens en J.Schneiderberg (mr h.m. kolster)
Plaats p/a Rotterdam
Datum 30 september 2015

Vraag1

In het wetsvoorstel is gekozen om VvE's te optie te geven om het reservefonds te vullen aan de hand van een percentage van de herbouwwaarde. Dit percentage is vastgesteld op 0,5%.
Vindt u dit percentage juist?

Verder is er in het wetsvoorstel opgenomen dat VvE's mogen lenen voor 3 specifieke doelen.
Vindt u dat deze opsomming limitatief moet zijn of vindt u het wenselijk dat VvE's ook buiten genoemde doelen mogen lenen?
Limitatief

Bijlage