Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet milieubeheer RED-III

Natuur en milieu

In het kort

Nederland en Europa willen steeds meer fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie. Naar verwachting wordt de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED-III) later dit jaar formeel vastgesteld. Het is al duidelijk dat Nederland in 2030 14,5% minder CO2 moet uitstoten. De Nederlandse systematiek hernieuwbare energie wordt daarom hervormd. In deze wet worden vier hoofdwijzigingen doorgevoerd. In het najaar worden nieuwe hoogtes van de verplichtingen vastgesteld. Daarover gaat deze wijziging niet.

Wat is het doel?

Er worden in deze wet vier zaken gewijzigd:

  • Vier vervoerssectoren (land, zee, lucht en binnenwater) krijgen een eigen verplichting om uitstoot van CO2 te verminderen (sectorsturing);
  • Het systeem wordt veranderd door niet langer op energie-inhoud te sturen, maar op CO2-ketenemissiereductie;
  • De overheid kan toestaan dat kleinere hoeveelheden aan wegvervoer en mobiele machines geleverde hernieuwbare elektriciteit (bijvoorbeeld door een bedrijf met eigen zonnepanelen en laadpalen) via een inboekdienstverlener ook kunnen worden gebruikt in het handelssysteem;
  • De overheid kan een verplichting opleggen aan raffinaderijen om bij het produceren van fossiele brandstoffen in plaats van grijze waterstof hernieuwbare waterstof te gebruiken. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd voor raffinaderijen die hernieuwbare waterstof gebruiken bij het produceren van fossiele brandstoffen een eenheid aanmaken. De overheid kan later besluiten om het beperkt verhandelen van deze eenheden aan vervoerssectoren toe te staan.

Reactie geven?

U kunt tot en met 3 november 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de wet en de toelichting.

Wij nodigen u uit een reactie te geven op de volgende vragen:

  1. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over sectorsturing zoals opgenomen in de wet en/of de toelichting?
  2. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over CO2-ketenemissiesturing zoals opgenomen in de wet en/of de toelichting?
  3. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over een inboekdienstverlener voor hernieuwbare elektriciteitsleveringen zoals opgenomen in de wet en/of de toelichting?
  4. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over een raffinageverplichting zoals opgenomen in de wet en/of de toelichting?
  5. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties bij andere onderdelen van de wet en/of de toelichting?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie34 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties