Warmtewet

Wijziging Warmtewet nav Algemeen Overleg 30 juni 2010

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-10-2010
Einddatum consultatie 31-10-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het Algemeen Overleg van 30 juni 2010 is de Minister door de Tweede Kamer gevraagd om de noodzakelijke wetswijzigingen in de Warmtewet voor te bereiden. De wijziging heeft als doel om de Warmtewet werkbaar en uitvoerbaar te maken en het tariefstelsel te vereenvoudigen. De uitgangspunten uit de oorspronkelijke Warmtewet worden daarbij behouden.

De Warmtewet beoogt een transparante en eenvoudige tariefstructuur middels een maximumprijs op basis van het NMDA principe, met bescherming van de gebonden warmtegebruiker.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle betrokkenen die actief zijn in de warmteketen. Ondermeer warmteafnemers, -producenten, -leveranciers, toeleveranciers, investeerders, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties etc.

Verwachte effecten van de regeling

Het belangrijkste doel van de Warmtewet is de bescherming van de gebonden afnemer.

Het effect van de wijziging is dat de Warmtewet minder complex en beter uitvoerbaar wordt.

Doel van de consultatie

Inzicht in standpunt van de verschillende betrokkenen over de thema's in de presentatie.

Transparantie over standpunten tussen de verschillende betrokkenen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In de presentatie staan enkele onderwerpen genoemd, we vragen met name daarop te reageren.

Meer informatie