Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel en amvb waardeoverdracht klein pensioen

Beoogd wordt het huidige afkooprecht voor pensioenuitvoerders van een nieuw klein pensioen na 2 jaar na einde deelneming, aan te passen. Voorts vervallen hele kleine pensioenen in verband met de hoge uitvoeringskosten en wordt het bezwaarrecht in bepaalde gevallen aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2016
Einddatum consultatie 20-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel en de AMvB waardeoverdracht klein pensioen beogen te realiseren dat nieuwe kleine pensioenen (uitkering kleiner dan € 465,94 bruto per jaar = kleiner dan € 38,22 bruto per maand) hun pensioenbestemming behouden doordat het huidige afkooprecht voor pensioenuitvoerders van een nieuw klein pensioen na 2 jaar na einde deelneming vervalt. In plaats daarvan komt er een recht voor uitvoerders op automatische waardeoverdracht van een nieuw klein pensioen (naar een nieuwe pensioenuitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt.) Voorts vervallen hele kleine pensioenen (uitkering kleiner dan € 2 bruto per jaar = kleiner dan € 0,16 bruto per maand) in verband met de hoge uitvoeringskosten.
Daarnaast wordt voorzien in het schrappen van het bezwaarrecht als de pensioenregeling wordt aangepast aan een verhoogde wettelijke pensioenrichtleeftijd en voorwaarden die dan voorkomen dat de deelnemer wordt benadeeld.
Nog wordt bezien onder welke voorwaarden automatische waardeoverdracht mogelijk is van bestaande kleine pensioenen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen met een klein pensioen en alle pensioenuitvoerders.

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering van de pensioenbestemming van kleine pensioenen. Dat is vooral van belang bij deelnemers met veel kortlopende en wisselende dienstverbanden.
Daarnaast worden kostenbesparingen verwacht bij pensioenuitvoerders en bij pensioenuitvoerders de mogelijkheden verruimd om de informatieverschaffing aan deelnemers te verbeteren.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Iedereen te informeren over het voorontwerp.
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud en uitvoerbaarheid van het voorontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.

Meer informatie

  • amvb waardeoverdracht klein pensioen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht