Wet vuurwerkverbod

Reactie

Naam Ieder(in) (M Boerjan)
Plaats Utrecht
Datum 2 februari 2022

Vraag1

Wat is uw opvatting over de introductie van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten?
Geachte,

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wet Vuurwerkverbod die nu ter consultatie voorligt. Wij geven u graag onze inbreng mee. Ieder(in) en mede-indieners van deze brief vinden het belangrijk dat de jaarwisseling voor iedereen een groot feest is.

De jaarwisseling is elk jaar een periode die veel mensen overlast bezorgd. En dan hebben we het niet alleen over mensen die letsel oplopen door vuurwerk, hulpverleners die lastig worden gevallen tijdens hun werk, openbare ruimte die vernield wordt of over de milieuschade door fijnstof. Ook voor mensen met een beperking is het vaak een erg vervelende tijd.

Als je blind of slechthorend bent kan elke knal extra hard en beangstigend overkomen. En net zoals de meeste andere honden in Nederland vinden hulphonden vuurwerk ook maar niets. Maar ook voor mensen met autisme of mensen met een stresssyndroom kan de jaarwisseling een erg nare en stressvolle periode zijn. Bovendien is de jaarwisseling voor honderdduizenden mensen met een longziekte letterlijk en figuurlijk een benauwde periode door al het fijnstof in de lucht. En zo zijn er nog meer groepen uit onze achterban te benoemen voor wie het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling erg veel overlast geeft. Veel mensen met een beperking ervaren door het vuurwerk een belemmering in het zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

De huidige manier van Oud & Nieuw vieren is volgens ons daarom niet meer van deze tijd. Ieder(in) en partners vinden dat vuurwerk vanaf categorie F2 alleen afgestoken moet worden door professionals op daarvoor aangewezen plekken. Zo kan iedereen op een veilige manier genieten van het vuurwerk. Wij steunen daarom ook de Wet Vuurwerkverbod.

Wij hopen dat u onze aandachtpunten meeneemt bij het vormgeven van het definitieve wetsvoorstel. We geven graag een toelichting indien nodig.

Met vriendelijke groet,
Ieder(in), De Oogvereniging en Stichting Hoormij-NVVS

Bijlage