Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Concept-Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

Schuldbemiddeling betreft activiteiten gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een schuldenaar met zijn schuldeisers. Dit concept-besluit vormt, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling van het verbod op private schuldbemiddeling tegen betaling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
11-07-2013
Einddatum consultatie
28-08-2013
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De economische neergang van de afgelopen jaren heeft de vraag naar schuldhulpverlening en schuldbemiddeling doen toenemen. Daarnaast kampen niet alleen meer huishoudens met schulden, maar is de problematiek de laatste jaren ook steeds vaker niet meer voorbehouden aan een specifieke groep. Zo komt het in de laatste jaren steeds vaker voor dat sprake is van schulden bij werkende huishoudens met een relatief hoog inkomen. Deze ontwikkelingen creëren een maatschappelijke behoefte om de mogelijkheden voor private schuldbemiddeling te verruimen. Het onderhavige concept-besluit komt aan deze behoefte tegemoet door private schuldbemiddelaars onder voorwaarden toe te staan hun activiteiten tegen betaling te verrichten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schuldeisers en schuldenaren.

Verwachte effecten van de regeling

Verruimde mogelijkheden voor schuldbemiddeling.

Doel van de consultatie

Om de sector en andere geinteresseerden de mogelijkheid te geven om hun mening over de inhoud van het concept-Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie op alle onderdelen is mogelijk.

Acties

Delen regeling