Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Concept-Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

Schuldbemiddeling betreft activiteiten gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een schuldenaar met zijn schuldeisers. Dit concept-besluit vormt, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling van het verbod op private schuldbemiddeling tegen betaling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-07-2013
Einddatum consultatie 28-08-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De economische neergang van de afgelopen jaren heeft de vraag naar schuldhulpverlening en schuldbemiddeling doen toenemen. Daarnaast kampen niet alleen meer huishoudens met schulden, maar is de problematiek de laatste jaren ook steeds vaker niet meer voorbehouden aan een specifieke groep. Zo komt het in de laatste jaren steeds vaker voor dat sprake is van schulden bij werkende huishoudens met een relatief hoog inkomen. Deze ontwikkelingen creëren een maatschappelijke behoefte om de mogelijkheden voor private schuldbemiddeling te verruimen. Het onderhavige concept-besluit komt aan deze behoefte tegemoet door private schuldbemiddelaars onder voorwaarden toe te staan hun activiteiten tegen betaling te verrichten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schuldeisers en schuldenaren.

Verwachte effecten van de regeling

Verruimde mogelijkheden voor schuldbemiddeling.

Doel van de consultatie

Om de sector en andere geinteresseerden de mogelijkheid te geven om hun mening over de inhoud van het concept-Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie op alle onderdelen is mogelijk.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht