Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden

Reactie

Naam Johan Verduijn
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum 1 oktober 2020

Bijlage