Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Reactie

Naam Stichting LOS (Rian Ederveen)
Plaats Utrecht
Datum 19 februari 2014

Vraag1

Graag ontvangen wij uw reactie op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.
Het voorstel is een gemiste kans om een werkelijk humaner regime in te voeren. Het verblijfsregime vormt voor asielzoekers en vreemdelingen in grensdetentie een verslechtering. Het beheersregime vormt voor iedereen een verslechtering. De verbeteringen zijn marginaal. Er is teveel onduidelijk over de toepassing van maatregelen voor orde en discipline.

Vraag2

Wat is uw mening over de in het voorstel getroffen balans tussen een humaan regime met oog voor de menselijke maat enerzijds en de noodzaak de veiligheid en beheersbaarheid te kunnen handhaven anderzijds
Zolang de AMvB nog niet gepubliceerd is, en de praktijk niet bekend, kunnen we niets daarover zeggen.

Vraag3

Wat vindt u van de rechtsbescherming in vreemdelingenbewaring, zoals in het wetsvoorstel neergelegd?
Deze is nauwelijks uitgewerkt.

Vraag4

Wat vindt u van de aandacht voor de bijzondere noden van bijzondere groepen?
Er is geen duidelijkheid over de identificatie van bijzondere groepen. Het is niet duidelijk op welke manier aan hun individuele behoeften voldaan wordt. Mensen met psychische problematiek worden onvoldoende ondersteund.

Vraag5

Wat vindt u van de wijze van onderbrenging van alleenstaande niet begeleide minderjarigen zoals voorgesteld?
Wij sluiten ons aan bij de kritiek van Geen kind in de Cel.

Vraag6

Wat vindt u van de minder dwingende alternatieven voor vreemdelingenbewaring en methoden in bewaring om effectieve terugkeer te realiseren
Er is geen ruimte voor een goed gefundeerde afweging voor alternatieven in dit voorstel.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht