Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37

Reactie

Naam RadioCorp (HBHJ Visser)
Plaats Naarden
Datum 22 december 2021

Vraag1

Kunt u zich vinden in de vergunningen en de bijbehorende vergunningsvoorwaarden en de verdeelmethode zoals die beschreven zijn in het bekendmakingsbesluit?
RadioCorp en SLAM! kunnen zich vinden in artikel 2 lid 3 van de conceptvergunningen. Zonder deze bepaling expliciet in de uiteindelijke vergunningen op te nemen zou het immers mogelijk zijn voor meerdere niet-landelijke vergunninghouders om in nagenoeg heel Nederland hetzelfde ongeclausuleerde radioprogramma op FM uit te zenden, hetgeen niet zou stroken met de toelichting bij de Regeling AGF 2003. Daarom zijn we blij dat op deze wijze de scheiding tussen landelijk en niet-landelijke commerciële omroep gewaarborgd blijft. Tenslotte maken RadioCorp en SLAM! graag de opmerking dat de passage in de Nota Frequentiebeleid 2016, te weten: "Een veiling bewerkstelligt dat vergunningen terechtkomen bij die marktpartijen die uiteindelijk de meeste waarde weten te realiseren"; in ieder geval sinds de start van de coronapandemie achterhaald is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht