Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

Dit wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet om deze verder toekomstbestendig te maken en de uitgangspositie voor de energietransitie te verbeteren door belemmeringen weg te nemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2016
Einddatum consultatie 12-05-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken Economie Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op dit moment zijn er enkele knelpunten die met name zien op de netten, die de vitale infrastructuur vormen en daarmee essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. Voorliggend wetsvoorstel beoogt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen. Dit wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (STROOM) dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van elektriciteit en gas, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, netbeheerders en andere partijen in de energiesector.

Verwachte effecten van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de regelgeving toekomstbestendig te maken, belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen en enkele knelpunten in de huidige praktijk weg te nemen.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken wil alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit wetsvoorstel. De reacties zullen betrokken worden bij de nadere vormgeving van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen inhoudelijk te reageren. Daarbij wordt opgemerkt dat er ten opzichte van STROOM geen beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn beoogd.

Meer informatie