Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking voorschoolse educatie

Reactie

Naam GO! Kinderopvang (S den Hollander)
Plaats Lelystad
Datum 22 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van de flexibele wijze waarop de urenuitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Deze flexibele uitwerking geeft voldoende ruimte voor maatwerk. Dat is ook nodig gezien de grote variëteit waarop VVE wordt vorm gegeven in Nederland.

In Lelystad bieden we VVE vanaf 2 jaar. Het is niet duidelijk hoe de VVE-inzet tussen 2 en 2,5 jaar eruit komt te zien. Hoe verhoudt zich dat tot dit voorstel.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie is uitgewerkt?
De gestelde 4 uur vinden wij krap. Wij hebben vanaf 2012 VVE-adviseurs bij ons werkzaam. Daarnaast hebben de afgelopen 3 jaar een pilot uitgevoerd waarin we een kwaliteitssterke vorm van VVE hebben neergezet: 17 uur in combinatie met een aantal versterkte VVE-kwaliteitskenmerken, waaronder inzet van deze HBO-functie. Vanuit de opgedane ervaringen vinden wij 5 uur inzet per week minimaal. Zo is er goed te differentiëren tussen een adviserend deel van de functie en meedraaien op de groep. Dat laatste heeft wat ons betreft grote meerwaarde. Echter wel in de vorm van coaching on the job doordat de coach als derde persoon op de groep aanwezig is.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop het overgangsrecht is uitgewerkt?
Goed dat deze overgangsperiode geboden wordt, gezien de complexiteit die gepaard gaat met de invoering van de voorgestelde regeling.

Vraag4

Heeft u nog andere opmerkingen?
Wat betreft het voorstel om mogelijk te maken dat de huidige pedagogisch coaches ook in de functie van pedagogisch coach in de VVE ingezet kunnen worden, vinden wij dat te gemakkelijk gesteld wordt dat dat inwisselbaar is. Er wordt gesteld dat geen formele scholing van het VE-programma verplicht is.
Wij zien die noodzaak echter wel. Misschien niet dezelfde scholing als de uitvoerenden krijgen, maar wel een aangepaste scholing in het VE-programma, aansluitend bij de aard van de functie. Geheel geen scholing op de inhoud, visie en uitvoering van het VE-programma vinden wij onvoldoende.
Daarbij zien we ook dat aan de VVE-coach méér kennis gevraagd wordt ten aanzien van de educatieve kwaliteit van de uitvoering, over ontwikkelingsstimulering van taal en tegengaan van taalachterstanden én kennis van het onderwijs, om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de aansluiting tussen voor- en vroegschool.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht