Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking voorschoolse educatie

Reactie

Naam gemeente Assen (mw c van liere)
Plaats assen
Datum 21 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van de flexibele wijze waarop de urenuitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Goed, er zit flexibiliteit in, waardoor aanbieders van ve het op een manier kunnen inpassen die het beste bij hun past.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie is uitgewerkt?
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ve volgens de regels in dit besluit gaat te duur worden. Vooral om dat op elke groep een ped. beleidsmedewerker moet staan. Ik zou er voor willen pleiten per organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker ve in te zetten. Of in ieder geval meer keuze vrijheid te geven, want het is voor onze gemeente (65.000 inwoners, oab buget iin 2020: €1,2 miljoen) niet te betalen:

Ik ga er van uit dat de 160 uur per ve-groep per jaar uit het oab budget betaald moet worden, omdat het de ve-hbo-coach tot het gemeentelijk ve-beleid behoort (en de IKK hbo-er tot de verantwoordelijkheid van de kinderopvang). Als dat zo is dan zal dat een groot deel van het oab budget gaan opslokken. In mijn gemeente (65.000 inwoners) is sinds de Harmonisatie 1/1/18 op alle peuteropvanglocaties een ve aanbod, op 23 locaties (nb: voor de Harmonisatie was dat geconcetreerd op 4 locaties). De keuze is gemaakt om ve op alle peuteropvang locaties aan te bieden, omdat het ve aanbod daardoor dicht bij de peuters in de buurt is én om segregatie tegen te gaan: ve en niet-ve peuters zoveel mogelijk door elkaar, net als kot en niet-kot kinderen.
Op de 23 locaties zijn ongeveer gemiddeld 3 ve groepen, dan kost dat per jaar: 160x23x3 =11.040 uur x €60,- (uurtarief)=€662.400,-. Dat is de helft van ons oab budget (€1,2 miljoen). Er blijft dan onvoldoende over om al onze doelgroeppeuters 16 uur per week ve aan te bieden.
Dus ik constateer dat onze inzet om segregatie te voorkomen door ve breed in de stad aan te bieden (en niet geconcentreerd op een paar plekken) gaat knellen met de eis om op iedere ve groep een pedagogisch beleidsmedewerker ve te zetten.
Graag zou ik willen dat u daar nog eens kritisch naar gaat kijken, ik verwacht dat dit voor veel meer gemeenten een probleem kan worden.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop het overgangsrecht is uitgewerkt?
Goed.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht