Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking voorschoolse educatie

Reactie

Naam Kinderopvanggroep (Mevrouw C.P.E. Theulen)
Plaats Tilburg
Datum 21 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van de flexibele wijze waarop de urenuitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Door de flexibele wijze waarop de urenuitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie is uitgewerkt, wordt er recht gedaan aan regionale verschillen en wensen. Het biedt ruimte voor andere keuze, zoals geen 40 weken, maar 48 of een 52 weeks aanbod. Binnen de gemeentes waar wij VVE aanbieden is er na de harmonisatie al gekozen voor een aanbod van 16,5 uur voor doelgroepkinderen. De ervaringen daarmee zijn positief.
Waar wij moeite mee hebben is de beperking om VVE aan te bieden op maximaal 6 uur per dag. Hiermee wordt geen recht gedaan aan een van de doelen van de harmonisatie dat peuters van werkende en niet-werkende ouders samen in een groep spelen. Door de begrenzing van maximaal 6 uur per dag worden kunnen ouders geen keuze maken tussen hele of halve dagen opvang. Als de niet-werkende ouders werk vinden, kan dit in de praktijk betekenen dat hun kind naar een andere groep of zelf locatie moet. Ook andersom kan dit als werkende ouder hun baan verliezen en geen recht meer hebben op KOT. Wij bieden nu drie dagdelen aan voor doelgroeppeuters en doen hiermee recht aan de opvang van peuters van werkende en niet werkende ouders en sluiten aan bij de wensen van ouders.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Wij werken al een aantal jaren met pedagogisch coachen op de VVE locaties en hebben hier zeer positieve ervaringen mee. Wij vinden dat dit recht doet aan de kwaliteitsverbetering in de kinderopvang en VVE. In de gemeente Tilburg hanteren we de gestelde norm van inzet 4 uur per week gedurende 40 weken per VVE groep. Daarmee heeft de pedagogisch beleidsmedewerker voldoende ruimte om zowel bezig te zijn met het pedagogisch beleid en de vertaling naar de praktijk en voor het coachen van de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het belangrijk om de kwalificatie-eisen voor de VVE gelijk te stellen met het IKK. De pedagogisch medewerkers vormen immers een team en het gaat tenslotte om verbetering van de kwaliteit voor alle kinderen. De mogelijkheid om het totale aantal uren flexibel in te zetten per groep vinden wij zeer wenselijk.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop het overgangsrecht is uitgewerkt?
Het overgangsrecht voor de urenuitbreiding heeft voor onze organisatie geen gevolgen, wel als het gaat om de eis van maximaal 6 uur per dag. Dit betekent een andere planning van de peuters en dat heeft gevolgen voor peuters en ouders. Dit willen wij graag zorgvuldig uitvoeren en daarbij aandacht hebben voor de communicatie met ouders en medewerkers.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht