Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking voorschoolse educatie

Reactie

Naam Spelenderwijs Utrecht (M.T. Dörr)
Plaats Utrecht
Datum 22 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van de flexibele wijze waarop de urenuitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Wij vinden de 960 uur vanaf 2,5 jaar erg veel.
Liever hebben wij deze uren verdeeld over een langere periode, bijvoorbeeld vanaf 2 jaar. Ook Paul Leseman pleit voor Voorschoolse Educatie vanaf een jongere leeftijd dan 2,5 jaar. Wij zien geen reden om strak de leeftijd van 2,5 jaar aan te houden.
Een andere optie is om een gedeelte van de uren in te zetten in ouderbetrokkenheid (voorlichting, gesprekken, oudercursussen). Immers ouders zijn een zeer belangrijke factor in voorschoolse educatie.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie is uitgewerkt?
Wij vinden het een onduidelijk verhaal.
1. Wat is een groep? In de kinderopvang zit 1 groep in 1 lokaal, maar in de voorschoolse educatie zitten soms 2 groepen in 1 lokaal, afhankelijk hoe de voorschoolse educatie is georganiseerd. Graag een duidelijke definitie.
2. Daarnaast lijkt het erop, met de uitleg van de minister, dat we hier te maken hebben met de "oude HBO-er" op de groep. Deze is ingevoerd in veel gemeentes, maar de nieuwe term pedagogisch beleidsmedewerker heeft een andere functie. Nu moeten we gaan draaien en keren om de "oude HBO-functie" in de nieuwe functie pedagogisch coach of pedagogisch beleidsmedewerker om te zetten. Waarom niet gewoon een pedagogisch medewerker op HBO-niveau die meewerkt in de groep en een aantal verantwoordelijkheden heeft.
Nu moeten we veel goed functionerende HBO-ers op de groep weer scholing bieden, vooral coachingcursussen, om die nieuwe functie te kunnen vervullen. Onze HBO-ers hebben een incompagny training Het jonge kind gedaan, die aanvullend was op MBO-4 niveau maar niet officieel erkend is. Deze training is door onze gemeente goedgekeurd als HBO werk- en denkniveau in het kader van HBO-er op de groep.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop het overgangsrecht is uitgewerkt?
Zeer onhandig en moeilijk uit te leggen aan ouders.
Wij pleiten voor 1 ingangsdatum voor alle peuters die recht hebben op voorschoolse educatie. Waaro0m heeft een peuter die voor 1-1-2020 2,5 jaar wordt minder recht dan een peuter die na 1-1-2020 2,5 jaar wordt. Ouders die moeite hebben met het verhoogde aantal uren kunnen er voor kiezen om hun kind minder uren te laten komen (er is immers geen leerplicht)

Door de invoering van de gemiddeld 16 uur gaan bij vrijwel alle organisaties met voorschoolse educatie de tijden en veranderen, omdat het grote aantal meer uren een organisatorische puzzel is (lokalen en pedagogisch medewerkers). Alle ouders gaan dit merken. Dus geef deze ouders dan ook het recht op meer uren.

Vraag4

Heeft u nog andere opmerkingen?
Ik hoop dat de definitieve wijziging van het besluit snel bekend wordt, aangezien het een grote uitdaging is voor alle ve-organisatie om dit uit te voeren en ouders op tijd geïnformeerd moeten worden over de veranderingen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht