Verzamelwet EZK 2023

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Uithoorn
Datum 9 mei 2023

Vraag1

Graag vernemen we opmerkingen en aantekeningen bij dit verzamelwetsvoorstel.
In de huidige opzet worden de uitwerking van dit wetsvoorstel en gevolgen voor de regeldruk niet juist weergegeven. Tezamen benoemen Artikel 2.2. "het communicatiegeheim van een bredere groep gewaarborgd worden" en Artikel 2.3 "De wijziging van de Telecommunicatiewet betreft de harmonisatie met de e-privacyrichtlijn en zorgt voor een betere bescherming van de gebruikers van telecommunicatiemiddelen." het ontstaan van aanvullende maatregelen waarbij gebruikers een hogere mate van digitale weerbaarheid zullen genieten. Hier ligt echter een disbalans tussen de geest van de wet en de letter van de wet. De foutieve weergave volgt uit de klaarblijkelijke ambitie tot een betere digitale bescherming, maar het onbenoemd laten van het type maatregelen welke hiertoe (on)geschikt worden bevonden.

Een voor ondernemers interessant voorbeeld is de standaard inlogmethode die sommige aanbieders van eHerkenning nog hanteren. Afnemers van een eHerkenning niveau 3 product worden door aanbieder x nog verplicht tot de minst veilige optie van 2 factor authenticatie via een sms, waarbij alternatieven zoals authenticatie apps niet worden aangeboden. Hiermee ontvangen de gebruikers van eHerkenning en daaraan verbonden dienstverlening niet de bescherming die met dit wetsvoorstel wordt beoogd.