Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit Besluit inburgering 2021

Consultatie gesloten Sociale zekerheid

In het kort

De voorgestelde wijziging van het Besluit inburgering 2021 lost een aantal knelpunten op die gesignaleerd zijn in de uitvoering van het stelsel inburgering dat in werking is getreden op 1 januari 2022.

Dit betreft de volgende onderdelen:

1. Het opnemen van een bepaling die ziet op het mogelijk maken dat jongeren taaluren Nederlands als tweede taal en Kennis van de Nederlandse samenleving, die gevolgd worden of gevolgd zijn in het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mee kunnen tellen voor de taaluren eis van de zelfredzaamheidsroute (Z-route).

2. Het opnemen van een bepaling die regelt dat iemand die de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) heeft afgerond niet daarnaast ook Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) hoeft te behalen om te voldoen aan de eisen van de Wet inburgering 2013 (Wi2013).

3. Het opnemen van een bepaling over het afsluiten van leningen door niet-inburgeringsplichtigen.

4. Het wijzigen van het Besluit register onderwijsdeelnemers (BRO) waardoor een volledige verwijzing naar de inburgeringsdiploma’s- en certificaten Wi2021 wordt bereikt.

Reacties op deze consultatie20 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties