Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Reactie

Naam J.M. Beoletto
Plaats Vaassen
Datum 23 september 2019

Vraag1

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit verwijzingsportaal bankgegevens? Dan kunt u hier uw reactie geven.
In het voorstel mist de positie (status) van het “lijdend voorwerp” in deze, n.l. degene van wie men meent op basis van dit Besluit privé informatie te kunnen opvragen.
Bovenaan moet komen te staan:
“Uitsluitend toepasbaar na verkregen schriftelijke toestemming van degene van wie informatie wordt opgevraagd/verzameld.
Dit lijkt wel een poging tot het stichten van een big brother is watching you organisatie.
Het is van de zotte, om een dergelijke kostbaar en bureaucratisch systeem op te tuigen met als doel witwaspraktijken op te sporen. De reeds beschikbare middelen zijn al ruimschoots voldoende om hierin te voorzien.
Bovendien behelst dit een gigantische inbreuk op de privacy van burgers.
Zonder de expliciete toestemming van de persoon (of wie of wat dan ook) een slecht voorstel dus.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht