Richtlijnvoorstel verweesde werken

Reactie

Naam Plaatsen van Betekenis (Menno Heling)
Plaats Amsterdam
Datum 28 juli 2011

Vraag1

Kunt u zich vinden in de door de Europese Commissie voorziene oplossing voor de problematiek van verweesde werken?
Ik maak bezwaar tegen het voorbehoud dat verweesde werken alleen mogen ingezet worden voor zaken van publiek belang.
Erfgoedcollecties moeten een breed en vooral groot publiek bereiken. Daarbij onderscheid maken tussen publieke en zo mogelijk commerciele doeleinden beperkt partijen met initiatieven om op basis van vraag uit de (toeristische) erfgoed markt, proposities te ontwikkelen. Hierbij wijs ik ook op de recente koerswijziging van Europeana om bij het beschikbaar stellen van collecties via het Europeana platform geen onderscheid meer te maken tussen non-profit en commericieel gebruik.
Laat iedereen met een interessant aanbod het publiek bedienen vanuit de eigen doelstellingen, gebruik makend van cultureel erfgoedbronnen. Via deze weg zal er bij het publiek meer goodwill ontstaan voor het ondersteunen van erfgoed(instellingen), dan tot nog toe ontstaan is. De noodzaak hiertoe is aangetoond bij de laatste bezuinigingen van het kabinet Rutte.