Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

Reactie

Naam NBKL (drs H. Hemmes)
Plaats Barneveld
Datum 23 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.

1. De Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) stemt in met de versnelde invoering van de Ecodesignrichtlijn VO 2015/1185 voor pelletkachels, zodat de desbetreffende bepalingen in plaats van per 1 januari 2022 reeds per 1 januari 2020 van kracht worden.

2. Daarbij:
a. Vinden wij dat het betrokken besluit niet ver genoeg gaat.
b. Vinden wij dat verscherpte handhaving nodig is, bijvoorbeeld door het toetsten van de juistheid van de conformiteitsverklaringen.
c. Bepleiten wij dat er ook voor pelletkachels strengere normen komen wat betreft emissies en rendement, zodat de emissienormen voor pelletkachels op hetzelfde niveau komen als voor bioketels.
d. Bepleiten wij dat Nederland – in lijn met Duitsland en België – strengere eisen zou moeten stellen aan oudere kachels.
e. Bepleiten wij dat er nationale regels komen voor de samenstelling van houtpellets.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht