Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

Reactie

Naam prive (Bachelor in Science D Pientka)
Plaats 's-Gravenpolder
Datum 18 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Blz 8: punt 6 Gevolgen: 1e zin: klopt niet, moet zijn tot 1 januari 2022 (ipv 2021).
Blz 6: "Noodzaak emissie-eisen": er wordt hier geciteerd uit het kennisdocument houtstook in Nederland. Er wordt beweerd dat er niet meer ultrafijnstof wordt gemeten uit modernere kachels. Deze bewering komt niet uit het kennisdocument. Deze bewering klopt niet en is suggestief. Volgens de adviezen van de WHO moet houtstook worden vermeden in dichtbevolkte gebieden en zeker niet als alternatief voor gas ingezet moet worden. Volgens de WHO is er geen veilige ondergrens voor fijnstof. Daar waar houtstook vermeden kan worden door duurzamere en schonere bronnen, moet dit worden gestimuleerd. De gezondheid van de burger komt in gevaar als er meer houtgestookte toestellen komen, UFP dringt direct door in de bloedbaan.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht