Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

Reactie

Naam T Hoppen
Plaats Groningen
Datum 6 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Leidt deze maatregel tot versnelde uitfasering van pelletkachels? Wordt aanschaf hiermee ontmoedigd of onmogelijk gemaakt? Pelletkachels zijn om meerdere redenen een ramp voor het milieu. Directe omgeving: uitstoot van fijnstof, meer CO2 dan kolen of gas, en stank levert ongemak, verder weg: biomassa, houtig materiaal, van takken tot bomen worden tot pellets gemaakt. Bomen worden gekapt voor verbranding. Ecosystemen worden onderuit gehaald. Zie rapport IPBES van 3 mei. Energie gaat in kap, transport, productie van pellets, transport van pellets over zee, over land. 30% van de energie is al weg vóór verbranding. We zijn als Nederland bezig wereldwijd een ramp te voltrekken. Helemaal stoppen met deze business graag! Dit is geen duurzaam verdienmodel. Biomassa moet de bodem in, niet de lucht.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht