wetsvoorstel intrekking verhuurderheffing

Consultatie gesloten Financiën Huisvesting

In het kort

Dit wetsvoorstel regelt de intrekking van de verhuurderheffing. 

Met het wetsvoorstel zal tevens de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte worden gewijzigd. De in die wet vastgelegde maximering van de jaarlijkse huurverhoging voor vrije sectorwoningen zal per 1 januari 2023 worden vervangen door een bij ministeriële regeling vast te stellen maximering.

Reacties op deze consultatie43 openbaar

Bekijk alle reacties