Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Consultatie van de conceptregeling in verband met de verhoging van de vrijstellingsgrens voor de prospectusplicht en de invoering van een meldplicht en informatieverplichtingen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-06-2017
Einddatum consultatie 12-07-2017
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De conceptregeling strekt tot verhoging van de vrijstellingsgrens van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen onder gelijktijdige invoering van een meldplicht en minimuminformatievereisten voor partijen die gebruik willen maken van deze vrijstelling. De conceptregeling geeft invulling aan de minimuminformatievereisten. Daarnaast zal de informatie die aan beleggers moet worden verstrekt met deze conceptregeling worden gestandaardiseerd. Hiertoe zal in de regeling een standaarddocument worden opgenomen. Middels dit standaarddocument dient de aanbieder de informatie aan potentiële beleggers te verstrekken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van effecten.

Verwachte effecten van de regeling

De concept regeling brengt geen administratieve lasten en nalevingskosten met zich mee.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de concept regeling en toelichting.

Meer informatie