Besluit verhoging vergoeding Statenleden en leden algemeen bestuur waterschappen

Consultatie gesloten Bestuur

In het kort

De beloning voor de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen wordt verhoogd. De reden hiervoor is onder andere dat de taak van deze leden zwaarder is geworden. Ook is de huidige beloning te laag om de gederfde inkomsten uit werk te compenseren. 

Reacties op deze consultatie70 openbaar

Bekijk alle reacties