Besluit aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Dit ontwerpbesluit strekt tot verbetering, overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie-Van der Meer, van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op grond van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb)

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties