Voorstel van wet van het lid Marcouch (PvdA) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Het krijgen van reacties met betrekking tot het wetsvoorstel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-03-2017
Einddatum consultatie 18-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel beoogt seksuele intimidatie als overtreding strafbaar te stellen. Daarbij is de primaire invalshoek de bescherming van de openbare orde. De desbetreffende seksuele uitingen brengen iemand in een intimiderende, onvrije situatie en beperken daarmee iemand om zichzelf vrij te bewegen in het openbaar. De gewraakte uitingen kunnen daarnaast ook overlast veroorzaken voor anderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel raakt iedereen die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie op straat. Dat kan iedereen zijn maar uit de praktijk en onderzoek blijken vrouwen en lhbt’s het vaakst slachtoffer te zijn.

Verwachte effecten van de regeling

Een veiliger straatbeeld voor de doelgroepen.

Doel van de consultatie

Het krijgen van reacties met betrekking tot het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het geheel van de regeling