Wijziging van de Wet wapens en munitie (verkoop en dragen van messen)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoelen
Datum 31 januari 2023

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel? U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.
Het voorstel tot aanpassing van de Wet wapens en munitie om de verkoop aan minderjarigen van (bepaalde) gebruiksmessen en het dragen daarvan in de openbare ruimte te verbieden zal helaas niet of nauwelijks resulteren in een reductie van het aantal steekincidenten onder jongeren. Daarbij is dit voorstel in tegenspraak met de aanbevelingen in het rapport van de commissie Wwm van 20 december 2022.
Daarnaast zal doorvoering van dit voorstel diverse negatieve effecten hebben:
- Dit voorstel werkt lastenverhogend voor vooral de douane wegens de verplichting tot leeftijdsverificatie, ook bij aankopen in het buitenland via internet
- De opzet (met lijsten en uitzonderingen) is te gecompliceerd om werkbaar te zijn
- Het voorstel omvat regels die strijdig zijn met het legaliteitsbeginsel
- Het voorstel loopt dwars door andere reeds bestaande verboden heen wat verwarring schept
- Delen van het voorstel grijpen toe op de hele bevolking terwijl de insteek is om de problemen met sommige jongeren op te lossen

De problemen met jongeren zijn veel eenvoudiger op te lossen door het geven van een aanwijzing over de toepassing van het bestaande verbod op bezit van wapens van categorie 4.7 door minderjarigen.

Bovenstaande punten maakt dit voorstel ongewenst. Graag verwijs ik voor nadere toelichting naar de duidelijke brief van ing. J. van Driel met datum 11 januari 2023, welke tevens is ingediend als reactie op deze consultatie.