Frequentieveiling 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Nederlandse Internet Society (A. J. Blom)
Plaats Den Haag
Datum 27 juni 2021

Vraag1

x
Geachte minister,

Dank voor de gelegenheid te reageren op de ministeriële regeling frequentieveiling 3,5 GHz-band!

Samengevat: de voorgestelde regeling is vooral een financiële: een uitgebreide beschrijving van het biedingsproces garandeert kapitaalkrachtige deelnemers, die via een slimme procedure de hoogste opbrengst moeten garanderen. Wat ontbreekt is een reflectie op wat de 5G standaard eigenlijk inhoudt, en wat voor gevolgen 5G kan hebben voor de samenleving.

Als samenwerkingsverband van drie maatschappelijke organisaties pleiten wij in bijgevoegd document daarom voor mensenrechten, open source en de reservering van een deel van het te veilen spectrum voor innovatie.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Internet Society - Alexander Blom, voorzitter en Niels ten Oever, lid
Waag - Tom Demeyer, CTO
Stichting Netwerk Democratie - Tessel Renzenbrink & Anne de Zeeuw, co-directeuren.

Bijlage