Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen Veiligheidsregelgeving drones

Reactie

Naam MSc BBI Heirman
Plaats Heemstede
Datum 28 mei 2015

Vraag1

Wat is uw mening over het voorgenomen beleidsvoornemen Veiligheidsregelgeving drones?
De nieuwe regels houden geen rekening met het relatief onbekende 'drone racen'. Hierbij wordt met quadcopters van ca 500 gram tegen elkaar geraced. Dit gebeurt laag bij de grond en vaak tussen bomen en doorgaans via FPV (first person view) waarbij de piloot kijkt door een videobril en de quadcopter(s) en omgeving door een spotter in de gaten gehouden wordt. De regel dat minimaal 50m ruimte moet zijn tussen drones maakt dit onmogelijk. Met FPV, dus vliegen dmv. een videobril wordt momenteel ook in het geheel geen rekening gehouden, hoewel de KNVVL hier al wel richtlijnen voor op de website heeft staan. http://www.modelvliegsport.nl/index.php/brevetten-sp-313219766/basis-veiligheidsreglement Punt 7a.
Ook zijn de afstanden die nu genoemd worden voor minidrones zelfs voor deze activiteit waarbij relatief weinig afstand nodig is nog te klein. Voor fotografie/video activiteiten zijn deze afstanden al helemaal veel te klein. In mijn ervaring is een hoogte van 120 meter vrij realistisch en meestal wel voldoende.

Vraag2

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal twee platforms starten waarin van gedachten zal worden gewisseld met stakeholders: een virtueel platform voor de brede gemeenschap van individuele dronegebruikers/ stakeholders en een fysiek plaftorm (op uitnodiging) voor belangengroepen en brancheorganisaties.

Wilt u deelnemen aan een van deze platformen? En zo ja, welke? Graag kort motiveren op welke wijze u namens een relevante achterban spreekt.
Ja ik zou graag deelnemen. Als oprichter van een Nederlands forum over het drone racen (FPV-Racing.nl) en de bijbehorende facebook pagina met meer dan 950 likes denk ik dat ik voldoende inzicht heb in wat er voor deze specifieke activiteit nodig is. Ik zou graag de mogelijkheid krijgen om de belangen van drone racers te behartigen, want zover ik kan zien blijft deze tak van sport momenteel geheel onbelicht maar wordt deze door de nieuwe regels wel onmogelijk gemaakt.

Vraag3

Het ministerie zal een communicatieplan opstellen, in nauwe samenwerking met de sector, om de dronegebruiker in de toekomst bij de ontwikkelingen in de regelgeving te betrekken, zodat de veiligheid in het luchtruim en op de grond maximaal gewaarborgd is.

Indien u uw ideeen wilt aanleveren, graag motiveren met een korte omschrijving van uw mogelijke bijdrage.
De belangen van een betere regelgeving voor drones zijn evident. Er moeten goede regels worden opgesteld welke ook voor iedereen eenduidig interpreteerbaar zijn.
De instelling dat iedere Nederlandse burger de wet dient te kennen gaat hier niet werken. De overheid zal pro-actief moeten werken aan deze communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een sticker op de verpakking van drones of een flyer die wordt meegeleverd. Tevens zouden internetfora zoals de mijne hier uiteraard ook een rol in kunnen spelen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht